Zakres usług/ Scope of service

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego pracującym w zawodzie od roku 1989. I’ve been working as an English sworn translator since 1989.
Jestem dostępna siedem dni w tygodniu od 10 do 23. Zapraszam do skorzystania z moich usług: I am available seven days a week, from 10 a.m. till 11 p.m. You are welcome to take advantage of my services:
TŁUMACZENIA PISEMNE: WRITTEN TRANSLATIONS OF :
- wszelkich dokumentów stanu cywilnego, -  any registry office documents
- świadectw szkolnych, - school reports
- indeksów, - student’s book of registration of courses
- zaświadczeń z banku, - bank certificates
- sądowe, zakładu pracy, - employer’s and court documents
- faktur, dokumentów samochodowych, - invoices, vehicle registration documents
- listów handlowych i prywatnych, - business and private letters
- aktów notarialnych - notarial deeds
TŁUMACZENIA USTNE URZĘDOWE I PRYWATNE: OFFICIAL AND PRIVATE INTERPRETING:
- Tłumaczenia na ślubach, - interpreting during wedding ceremonies
- Tłumaczenia rozmów handlowych, - trade talks
- Tłumaczenia przesłuchań na komendzie policji lub w sądzie, - interpreting with police and in court
- inne. - other