Cennik/Price list

Cennik tłumaczenia przysięgłego

Cennik usług tłumaczenia przysięgłego

Zachęcam do zapoznania się z proponowanymi przeze mnie cenami za poszczególne usługi tłumaczenia przysięgłego z angielskiego. Wieloletnie doświadczenie pozwala mi podejmować się nawet tych najtrudniejszych zleceń. W celu dopytania o szczegóły zachęcam do kontaktu z tłumaczem przysięgłym.

TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI           TRANSLATION INTO POLISH LANGUAGE TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI TRANSLATION INTO ENGLISH LANGUAGE
1 strona 1 page (100%) 35 PLN 1 strona 1 page (100%) 40 PLN
Sprawdzenie i zaświadczenie gotowego tłumaczenia/ Checking through and certifying a ready translation(50%) 17,50 PLN Sprawdzenie i zaświadczenie gotowego tłumaczenia/ Checking through and certifying a ready translation(50% ) 20 PLN
Każda dodatkowa kopia/ Any additional copy 7 PLN Każda dodatkowa kopia/ Any additional copy 8 PLN
Tłumaczenie wykonane w dniu zlecenia/ Translation made on the day of order (200%) 70 PLN Tłumaczenie wykonane w dniu zlecenia/ Translation made on the day of order (200%) 80 PLN
Tekst sporządzony pismem ręcznym lub z trudnej do odczytania kopii/ When a text is prepared in handwriting or from a copy which is difficult to decipher (125%) 43,75PLN Tekst sporządzony pismem ręcznym lub z trudnej do odczytania kopii/ When a text is prepared in handwriting or from a copy which is difficult to decipher (125%) 50 PLN
1 godzina tłumaczenia ustnego/ oral interpreting – 1 hour 52 PLN 1 godzina tłumaczenia ustnego/ interpreting – 1 hour 52 PLN